SZANOWNI PANSTWO!


Witamy na stronie internetowej czasopisma "Annales. Etyka w życiu gospodarczym"!

Czasopismo to jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. W „Annales...” publikują autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy etycy gospodarczy, ekonomiści, ekonometrycy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy.

Czasopismo zostało założone w 1998 roku przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Uczelnia ta pełniła rolę wydawcy do 2012 roku, kiedy periodyk został przejęty przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Mimo tej zmiany czasopismo ukazuje się w sposób ciągły, a w maju 2012 roku opublikowany został jego kolejny, 15 tom.

Począwszy od 2014 roku "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" ukazuje się w cyklu kwartalnym.

Czasopismu „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” od początku jego istnienia towarzyszy organizowana w Łodzi od 1997 roku konferencja naukowa Etyka w życiu gospodarczym. To coroczne spotkanie pobudza uczestników do refleksji, której owocem są artykuły zamieszczane następnie na łamach czasopisma.

Standardy rzetelności naukowej obowiązujące w Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym.

Proces recenzowania artykułów w Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym.Czasopismo „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” jest wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Czasopismo „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” jest afiliowane przy i współfinansowane przez Wydział Ekonomiczno-Sociologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

"Annales. Etyka w życiu gospodarczym" jest publikowane na zasadzie wolnego dostępu (Open Access) do wszystkich ukazujących się na naszych łamach artykułów.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach i repozytoriach:

Czasopismo zostało zaakceptowane do indeksacji w EBSCO, ProQuest oraz w The Philosopher's Index.

W latach 1998-2012 wersją referencyjną czasopisma była wersja papierowa.
Począwszy od 2013 r. wersją referencyjną jest wersja elektroniczna, przy czym obie wersje czasopisma są tożsame.

Za publikację w "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 10 punktów.

ISSN 1899-2226
eISSN 2353-4869