SZANOWNI PANSTWO!


Witamy na stronie internetowej czasopisma "Annales. Ethics in Economic Life"!

Czasopismo to jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. W „Annales...” publikują autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy etycy gospodarczy, ekonomiści, ekonometrycy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy.

Czasopismo zostało założone w 1998 roku przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Uczelnia ta pełniła rolę wydawcy do 2012 roku, kiedy periodyk został przejęty przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Mimo tej zmiany czasopismo ukazuje się w sposób ciągły, a w maju 2012 roku opublikowany został jego kolejny, 15 tom.

Począwszy od 2014 roku "Annales. Ethics in Economic Life" ukazuje się w cyklu kwartalnym.

Czasopismu „Annales. Ethics in Economic Life” od początku jego istnienia towarzyszy organizowana w Łodzi od 1997 roku konferencja naukowa Etyka w życiu gospodarczym. To coroczne spotkanie pobudza uczestników do refleksji, której owocem są artykuły zamieszczane następnie na łamach czasopisma.

Standardy etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej obowiązujące w Annales. Ethics in Economic Life są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Proces recenzowania artykułów w Annales. Ethics in Economic Life.Czasopismo „Annales. Ethics in Economic Life” jest wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Czasopismo „Annales. Ethics in Economic Life” jest afiliowane przy i współfinansowane przez Wydział Ekonomiczno-Sociologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

"Annales. Ethics in Economic Life" jest publikowane na zasadzie wolnego dostępu (Open Access) do wszystkich ukazujących się na naszych łamach artykułów na licencji CC BY-NC-ND.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach i repozytoriach:

Czasopismo zostało zaakceptowane do indeksacji w EBSCO oraz The Philosopher's Index.

W latach 1998-2012 wersją referencyjną czasopisma była wersja papierowa.
Począwszy od 2013 r. wersją referencyjną jest wersja elektroniczna, przy czym obie wersje czasopisma są tożsame.

Za publikację w "Annales. Ethics in Economic Life" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 20 punktów (pozycja 28566 wykazu z 31 lipca 2019 r.).

ISSN 1899-2226
eISSN 2353-4869